Política de Qualitat

logo-aenor2

APIT-BARCELONA fundada a Barcelona en 1977, és una associació professional de Guies de Turisme habilitats de Catalunya. És una associació sense ànim de lucre que té com a missió fonamental la defensa i promoció dels interessos professionals, socials i culturals dels seus associats; fer de representant de la professió davant dels organismes estatals, autonòmics, i municipals; així com garantir que, en l’exercici de la professió, es respecti la deontologia, les bones pràctiques, els drets i els interessos del destinataris dels nostres serveis i l’interès públic.

El nostre repte és, per tant, oferir serveis d’alta qualitat per als nostres clients i parts interessades de la societat, donant-los un valor afegit. Buscant una línia de creixement tenim implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001.

Per tot això, a APIT-BARCELONA ens comprometem a realitzar tots els esforços possibles per:

● Garantit l’excel·lència en la totalitat dels serveis que es presten.
● Satisfer les necessitats dels nostres clients i associats.
● Apropar la professió del guia turístic a la societat.
● Mantenir actualitzada la formació i preparació dels associats per a poder realitzar els serveis, i informar a tot el personal de l’associació sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius fixats.
● Promoure la millora continua dels serveis i del sistema de gestió.
● Implicar al personal de l’associació en les activitats de qualitat i cercar la millora contínua.
● Donar compliment als requisits legals així com altres requisits que l’associació subscrigui.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, APIT-BARCELONA, es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat. A més, amb l’objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleix, la Junta es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta i a revisar periòdicament el sistema per a garantir la seva eficàcia, per a que sigui una guia i punt de referència permanent de l’associació.

Agost 2021

Copyright 2022 © Tots els drets reservats